Košík

| 0,-

Máme nový Instagram a na něm soutěž!

15.11.2018

Chtěli byste pro Vaše děťátko ZAZU Šumící zvířátko s tlukotem srdce a melodiemi DEX?

Tuto nádhernou hračku můžete vyhrát když:

1) Stanete se followerem Instagramu Bejbycentrum.

2) Budete na svém profilu sdílet fotku s motivem vašeho spícího děťátka (může být i v bříšku), na které označíte náš Instagram Bejbycentrum.

3) Přidáte pod ni hashtag #soutezimsbejbycentrem

17.12.2018 vylosujeme a vyhlásíme vítěze!

Podmínky soutěže

  1. Obecná ustanovení

Organizátorem soutěže (dále jen "soutěž") je Merkuria CB, spol. s r.o., IČO 26083744 (dále jen "organizátor"). Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům. Za osobu starší 18 let se považuje osoba, jež dovršila 18 let věku nejpozději v den předcházející dni splnění bodů 1-3 (viz výše). Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.

  1. Průběh soutěže

Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splní podmínky uvedené v bodu I. Soutěž začíná dne 17.11.2018 zveřejněním na stránkách www.bejbycentrum.cz a https://www.facebook.com/bejbycentrum/ a instagramu Bejbycentrum a končí 17.12.2018 ve 8:00 hod. Organizátor nezařadí do soutěže příspěvky přidané po tomto datu. Vyhodnocení soutěže proběhne 17.12.2018 na internetové stránce Bejbycentra a Instagramu. Cena bude k vyzvednutí na naší podnikové prodejně v Českých Budějovicích, nebo bude výherci zaslána na jím uvedenou adresu. Vítěz soutěže bude uveřejněn na stránkách Bejbycentrum, na Instagramu Bejbycentrum a na facebookových stránkách https://www.facebook.com/bejbycentrum/.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

III. Ceny

Cenu výhercům věnuje organizátor. Cenu přebírá výherce na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenou nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím této ceny.

  1. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít jména a příjmení a kontaktních údajů účastníků soutěže. Organizátor soutěže je oprávněn zveřejnit jméno a příjmení výherců soutěže na těchto webových stránkách a ve svých propagačních materiálech v tištěné i elektronické podobě. Kontaktní údaje účastníků soutěže nebudou zveřejněny a slouží pouze pro potřebu organizátora. Organizátor je oprávněn použít kontaktní údaje k informování účastníků o výsledcích soutěže. V souladu s GDPR  nebudou poskytnuty třetím stranám.